Mörk landsväg

Lys upp vägen

Strålkastare till bilen är inte bara viktigt för att du ska kunna se var du kör din bil när mörkret fallit in. Minst lika viktigt är det för dina medtrafikanters möjlighet att se dig. Även om väldigt få skulle argumentera emot vikten av att ha bra fungerande strålkastare är det inte speciellt vanligt att se att någon av dina medtrafikanter kontrollerar dess funktionalitet innan de hoppar in i bilen och far iväg ut i mörkret.

För många kommer det därför som något av en överraskning när bilen körs in för besiktning och den får en anmärkning gällande dess belysning och först då görs det en insats att se till att belysningen motsvarar de ställda kraven. Just anmärkningar på strålkastare och blinkers hör till absolut vanligaste felen på Bilprovningen och det finns det egentligen ingen anledning till.

Med tanke på hur potentiellt farligt det kan vara att köra utan väl fungerande strålkastare kan det tyckas lite märkligt att vi inte finner tid att kontinuerligt kontrollera att det fungerar som det ska. Det är trots allt ganska enkelt att byta strålkastare eller den säkring som inte längre lever upp till måttet. Även för dig som inte kan så mycket om bilar.

Scroll to top